Algemene voorwaarden

1 Reserveren algemeen

De op deze website vermelde vakanties kunnen via deze website gereserveerd worden.

Wanneer u in aanmerking komt voor korting, dient u dit direct bij reservering kenbaar te maken.

Restitutie achteraf is niet mogelijk. Kortingsregelingen en arrangementen zijn van toepassing op een beperkt aantal vakantieverblijven. In geval van arrangementen geldt een eventuele kortingsregeling niet. Combinaties van kortingen zijn niet mogelijk, tenzij een combinatie specifiek wordt vermeld.

Onze vakantieverblijven zijn niet allemaal geschikt voor o.a. scholen, verenigingen, (jeugd) groepen en verstandelijk en/of lichamelijk gehandicapten. Deze groepen dienen alvorens te boeken contact met het betreffende park op te nemen. Die zal u adviseren of de gekozen  vakantieverblijven geschikt zijn voor de groep(en). Niet als zodanig aanmelden kan weigering tot de vakantieverblijven tot gevolg hebben, zonder restitutie van de reissom.

Voor alleen reizende jongeren onder de 21 jaar wordt een beperkt aantal vakantieverblijven gereserveerd en zij dienen alvorens te boeken contact op te nemen met het betreffende park.

Facturering en toezending van de boekingsbescheiden geschieden via uw Hogenboom vakantieparken. Vraag hier naar de boekingsvoorwaarden.

  • Bij elke reservering worden administratiekosten in rekening gebracht.
  • Met voorkeur reserveren. Indien mogelijk zal zoveel mogelijk rekening gehouden worden met speciale wensen, die bij boeking kenbaar gemaakt worden (preferentie). Om uw speciale wensen te kunnen garanderen worden voorkeurskosten in rekening gebracht (essentie).

 

2 Wijzigingen & annuleringen

Indien u na reservering de periode van uw verblijf wilt wijzigen, is dit alleen op aanvraag mogelijk. Een verzoek tot wijziging dient schriftelijk te worden gericht aan het betreffende park. Hiervoor wordt een bedrag aan wijzigingskosten in rekening gebracht.

Is/zijn één of meerdere personen van uw gezelschap of het gehele gezelschap verhinderd, dan bestaat de mogelijkheid dat de reservering door (een) andere persoon/ personen wordt overgenomen (in-de-plaats-stelling. Een verzoek hiertoe dient schriftelijk te worden gericht aan het betreffende park. Hiervoor wordt een bedrag aan wijzigingskosten in rekening gebracht.

Annuleren is altijd vervelend. Maar in de praktijk kan het iedereen overkomen. Daarom is het altijd verstandig een annuleringsverzekering af te sluiten. Informeer naar de voorwaarden. Ook voor het afsluiten van een reisverzekering kunt u hier terecht.

 

3 Verblijf

De vakantieverblijven zijn op aanreisdata beschikbaar vanaf 15.00 uur, tot hoe laat u kunt aanreizen vindt u terug in de aanreisinformatie. Komt u later, geef dit dan tijdig door aan de betreffende receptie.

Op de vertrekdatum dient u het vakantieverblijf voor 10.00 uur verlaten te hebben. Wij behouden ons het recht voor om vanaf 08.00 uur ‘s morgens (schoonmaak)werkzaamheden rond de vakantieverblijven te verrichten.

Alle gasten dienen zich aan onze regels te houden die in het parkreglement vermeld staan, o.a. de regels betreffende de rust gedurende de nachtelijke uren. Overtreding van deze regels kan verwijdering van het park tot gevolg hebben zonder recht op restitutie van de reissom en waarborgsom. Deze parkreglementen zijn verkrijgbaar op de receptie van het park.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor:

  1. Diefstal, verlies of schade, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op de parken/in de vakantieverblijven.
  2. Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de parken/in de vakantieverblijven.
  3. Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
  4. Ongemak c.q. overlast, welke buiten onze verantwoordelijkheid door derden wordt veroorzaakt.
  5. Gevolgen van deelname aan sportcursussen en activiteiten georganiseerd op het park.

 

4 Diversen

Aan het objectnummer vermeld op uw reservering kunnen enkel rechten worden ontleend wanneer hiervoor de voorkeurstoeslag is betaald.

Bij het onverhoopt niet beschikbaar zijn van het objectnummer vermeld op uw reserveringsbewijs zal u een adequaat alternatief worden aangeboden.

Huisdieren

Per park verschilt het toelatingsbeleid voor huisdieren, niet in/op alle vakantieverblijven/ parken zijn huisdieren toegestaan. Vraag hiernaar bij uw reservering. Het later aanmelden van een huisdier kan weigering tot het park tot gevolg hebben zonder recht op restitutie van de reissom.

Waarborgsom

Alle vakantieverblijven zult u schoon aantreffen. Het is de bedoeling dat u het vakantieverblijf achterlaat conform de voorwaarden zoals vermeld op de infokaart of op de schoonmaakwegwijzer in de serviceset in uw vakantieverblijf. In verband met de ’eindcontrole’ zijn wij op de meeste parken genoodzaakt een waarborgsom per gereserveerd object per periode in rekening te brengen. Wanneer een dergelijke waarborgsom van toepassing is, staat dit bij de tarieven vermeld. Eventuele niet bij vertrek betaalde openstaande posten worden met uw waarborgsom verrekend. U ontvangt hierover schriftelijk bericht. De waarborgsom wordt binnen 10 dagen na uw vertrek teruggestort, mits het vakantieverblijf achtergelaten wordt volgens onze voorschriften en indien uw bank- of gironummer bekend is. U kunt dit doorgeven direct bij reservering of bij vertrek. Wanneer extra werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door het schoonmaakbedrijf, wordt de waarborgsom ingehouden. N.B. 2 jaar na vertrek vervalt het recht op restitutie van de waarborgsom. In bepaalde situaties/periodes behouden wij ons het recht voor alsnog een (extra) waarborgsom per persoon/schoonmaak/extra linnengoed in rekening te brengen.

Lokale heffingen

Alle tarieven in deze brochure zijn excl. lokale heffingen. Het bedrag dat van toepassing is, is afhankelijk van de gemeente waarin u verblijft en wordt jaarlijks per gemeente vastgesteld. Lokale heffingen zijn verschuldigd voor alle personen vanaf 0 jaar.

Bedragen onder de €10,- worden niet gerestitueerd.

Niet alle parkfaciliteiten/horecagelegenheden zijn in voor- en naseizoen altijd geopend.

Bijgeboekte horecacheques worden tijdens de incheck op het park overhandigd en kunnen enkel in de horecagelegenheden van een aantal parken besteed worden. De horecacheques hebben een geldigheid conform de vervaldatum op de cheque. Op de horecacheques wordt geen contant geld terug gegeven en resterende cheques kunnen dan ook niet worden geretourneerd.

Per vakantieverblijf zijn in sommige gevallen 1 of 2 baby’s/peuters t/m 3 jaar toegestaan boven het maximum aantal personen. Hiervoor zijn geen extra bedden en overige inventaris aanwezig. Vraag hiernaar bij uw reservering.

Voor de meeste vakantieverblijven kan kindermeubilair gehuurd worden. Helaas garandeert dat niet dat een en ander overal in de slaapkamers van vakantieverblijven geplaatst kan worden (vraag hiernaar bij uw reservering).

De vakantieverblijven beschikken elk over een persoonlijke inrichting, deze kan onderling verschillen. Wijzigingen in opzet en uitvoering van onze terreinen en de daarbij behorende objecten behouden wij ons uitdrukkelijk voor.

Alle op deze website vermelde prijzen zijn in Euro’s.